milli mücadele propaganda

Kurtuluş Yolu

Türk Siyaseti Yayınlayan:

Aklımızdaki kurtuluş yolu yozlaşmış siyasilerden çok aydınların yardımıyla gerçekleşecek devrimlerle gerçekleşecektir. Batı’da çoğunlukla aydınlanma hareketleri böyle olmuştur.

İlk önce, burjuvazi güçlenir ve merkezdeki güç olan aristokratları, soyluları ve ruhban sınıfının gücünü ele geçirir. Yeni yaratılan düzen önceki düzene göre oldukça liberaldir. Bu liberal ortamda aydınlar düşüncelerini eyleme geçirme fırsatını bulur. Küçük bir kitle aydınlanmanın önderliğini üstlenir ve kültürün saf haliyle yani köylüler birleşerek aydınlanma tamamlanır. Fransız ve Finlandiya’da yaşanan devrimler ve aydınlanmalar bu şekilde gerçekleşir.

Osmanlı’da ise sanayi devrimi yaşanmadığı için işçi sınıfı oluşmaz dolayısıyla burjuva da yoktur. Bu yüzden aydınlanma hareketini, batı kökenli askeri okullardan iyi eğitim alan subaylar üstlenmiştir. Enver Paşa, Mustafa Kemal vs gibi aydınlanmış subaylar halkı aydınlatmak ve devrim yapmak için mücadele ederler. Sonunda 1908’de “Jön Türk Devrimi” gerçekleşir. Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İttihat Terakki yönetimi diktatörleşmeye başlar.

Bizim örnek almamız gereken asıl kişiler yani bir elinde silah bir elinde kalem olan elit aydınlanmış Mahmut Esad Bozkurttur. İsviçre’de hukuk üzerine yüksek öğrenim görürken İzmir’e Yunan’ın çıktığını duyunca eğitimini yarıda kesip yurda dönerek milis Yüzbaşı olarak Kuvayı Milliye’ye katılarak savaşmış. Zaferden sonra Türk hukuk sisteminin temellerini atmıştır. Kemalizm’in en önemli ideologlardan biridir, bence en önemlisidir. Yazdığı Atatürk İhtilâli kitabı ile Kemalizm’in devlet ideolojisi haline gelmesini sağlamıştır.

Sözün kısası halkın içine girmek için hepimiz birer Esad Bozkurt olmalıyız ve kısa vadede özellikle yozlaşmış siyasetçilerden bir şey beklememeliyiz. Orta vadede Türkiye’yi ileri götürmek için bir elimizde kalem bir elimizde silah olması elzemdir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*