Author

Hakan Güler

Hakan Güler has 1 articles published.

Milliyetçiliğin Algılanışı

Siyaset Bilimi Yayınlayan:
fransız_ihtilali

Kelime kökeni olarak “millet” Arapçada “mell” kökünden türetilmiş dişi cinsli bir kelimedir. Anlam olarak belirli bir inanç sistemine sahip insan grubunu belirtir. Başka bir değişle aynı inanç sistemini veya dini paylaşan insan grubu demektir. Latincede “millet” kavramının karşılığı “nature/doğa”dan türetilmiş, “nation” ise Fransızcada doğum yeri anlamına gelmektedir. Köken belirleyicisidir (Dinç, 2002) .  Millet kavramı zaman…

Devamını Oku

Çık Yukarı