Atatürk_Atsız

Atsız, Atatürk ve Derin Tarih

Türk Siyaseti Yayınlayan:

Atsız, Atatürk ve Derin Tarih üçgeni üzerinden Türkçülük düşmanlığının propagandası yapılıyor. Atsız’ın büyük bir Atatürk düşmanı olduğu yazılıp, çiziliyor. Derin Tarih adlı müsveddenin Genel Yayın Yön. Mustafa Armağan’ın Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan ile ilişki yaşadığı iftirası atması üzerine, Atsız’ın Atatürk düşmanlığı yalanı da tekrar gündeme aldı. Nedenini yazının ilerleyen kısmında açıklayacağım ilk önce Derin Tarih’in Atsız’ı ele aldığı, Atsız’dan birer yazı paylaştığı sayılarına bakalım. 

atsız
Derin Tarih’in 2015 Ocak sayısı Atsız’ın makalesi

İlk önce Derin Tarih’in 2015 Ocak sayısının(34), 6. sayfasında ‘‘Atsız’ın 1934’te Kemalistlere verdiği tarih ayarı’’  başlıklı makalesinin kırpılarak kesilmiş hali bulunuyor. Edirne Mebusu Şerif Bey’e karşı yazılan yazının esası, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türk devlet geleneğinin son halkası olduğunu, Cumhuriyetin tepeden inmediğini, Türkiye Cumhuriyeti devletini bir Osmanlı generali olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Türkiye Cumhuriyeti devletinin ‘‘babası’’ konumunda olduğunu söylemektedir. Atsız burada ayrıca, liselerde okutulması için Atatürk tarafından yazılan lise kitaplarında yanlışlara dikkat çekmekte ve bunların düzeltilmesini istemektedir. Bu kitapların asıl maksadının genç nesillere Türkçülük-Turancılık fikirlerinin aşılamak olduğununbilincindedir. Buradan, Kemalizm’e ve ya Atatürk’e düşmanlık çıkarmak ancak Atatürk düşmanlarının işidir.

İkince kez Atsız’ı Derin Tarih dergisinde 2017 Nisan sayısında (61) sy. 23’de görüyoruz. Atsız’ın bu kez ‘‘Türk milletine çağrı’’ başlıklı makalesi yine kırpılarak konulmuş. Ancak… Atatürk’ten bahsettiği kısım kırpılmış, bu makalede Atsız Atatürk için şöyle diyor; ‘‘Atatürk devrinde, Türk milleti nüfus, servet, teknik ve kültür bakımından, bugüne göre çok geride olmasına rağmen manevi güç bakımından kudretliydi. Ve onun içindir ki, kendisinde her tehlikeyi yenebilmek inanç ve kuvveti bulunuyordu.’’[1]

11
Derin Tarih’in 2017 Nisan sayısında Atsız’ın makalesi

Orkun, 1.sayı, Şubat 1962 Ayrıca Atsız’ı tanımadıkları çok açık. Bu sayıda Atsız hakkında kısa bir fikir vermek amacıyla makalenin yukarısında bir tanıtım yazısı yazılmış. Bu yazıda Atsız’ın muhafazakâr olduğundan bahsedilmiştir. Deist bir Türkçü’den muhafazakâr diye bahsederek kendi duygu ve düşünce dünyalarına aitmiş gibi gösterilmek istenen Atsız’ın Atatürk ile Afet İnan hakkında atılan iftiralara kaynakça olarak gösterilmesine cevap vereceğiz şimdi.

Nihal Atsız’ın başyazarı olduğu Orkun dergisi haftalık olarak çıkan Türkçü bir dergiydi. Cuma günleri çıkarılan derginin fiyatı 25 kuruş sahibi ve yazı işleri müdürü Rasim Tümtürk’tür. Dergide ‘‘Orkun’dan Sesler’’ başlığını taşıyan ve yazarı bilinmeyen büyük ihtimalle derginin yazı işleri müdürü Rasim Tümtürk’e ait olan bir kısa yazılar yer alırdı. Orkun’un 16. sayısında, sy. 9’da ‘‘Bilene aşk olsun’’ başlığını taşıyan kısa bir yazı yazılmıştır.

Mustafa Armağan’ın bu yazıyı kaynakça göstererek Atatürk’e iftira attığı düşünenler hayli çoktur. Bu kişiler gizli Türkçülük düşmanlarıdır. Bu yazının Atsız tarafında yazıldığı ve Atsız’ın Atatürk’e karşı bir düşmanlık içinde bulunduğu yarı cahiller tarafından mesnetsizce ifade edilmektir. Orkun’un 16. sayısında Atsız’ın herhangi bir yazısı yoktur -olsa da farketmez- Atsız sadece derginin başyazarıdır.

Atsız’ın Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği bazı sözleri sizlerle paylaşacağım.

‘‘Mustafa Kemal Paşa iyi bir kumandan, ondan daha üstün olarak da dâhi bir siyaset adamıdır. Dağınık ve işgal altındaki Türkiye’yi birleşik olarak kurtarmak için başvurmadığı tertip, girmediği kalıp kalmamıştır. Usta bir satranççı yahut damacı nasıl on hamle, on beş hamle, hattâ yirmi hamle ilerisini görerek ve düşünerek ona göre taş sürerse, Mustafa Kemal Paşa da Yunanlıların ne kadar asker çıkarılabileceğini, İngiltere’nin onları nereye kadar destekleyeceğini, Fransa ile İtalya’nın ne zaman İngiliz menfaati aleyhine gizlice çalışacağını isabetle tahmin ediyor, Türkiye’nin depolarında kaç askeri silâhlandıracak kadar tüfek ve cephane bulunduğunu biliyor, yeni çıkan komünizmden de İngiltere aleyhine ne şekilde faydalanacağını hesaplıyordu.’’[2]

‘‘Türk tarihi son asırlarda öksüz ve mütehassir kaldığı bir Türk Dahisine kavuştu ve onu ölmez bir “şaheser” olarak sinesine aldı. Türkün Tunç iradesini tem eden bir deha doğdu. Garbın ilim metotları Türk kafasına girerse ne harikalar doğacağını bütün dünya Öğrendi. Fakat artık irademizin kudretinden emin olarak kendi içimize ve işimize bakmaya mecburuz.’’[3]

‘‘Asırlar bize yaştır,
Kemal ülküye baştır,
Bize yol göster Kemal,

dergi
”Bilene aşkolsun” başlıklı Orkun’da çıkan yazı

Anayurda ulaştır’’[4]

‘‘Bugünkü başkomutan Cemal Tural Turancı değil mi? Türk ordusuna yayınladığı mesajda “Ey Mete’nin Ordusu” hitabının mânâsı nedir? Faruk Güventürk’ün herkesten çok sevdiği, birçok köye büstünü diktiği Atatürk Turancı değil miydi? Japon elçisine “Bir gün Çin seddinde buluşacağız” dememiş miydi? Onun başkanlığı zamanında liselerde okutulan tarih kitapları Turancılık görüşünden başka hangi düşünceyle yazılmış olabilir?’’[5]

turk-ve-turkculuk-aleyhinde-bulunanlari-ezecegiz_845108
Atatürk’ün ”Türk ve Türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz!” sözünün gazete haberi.

 

 

 

Bu kadar örnek sanırım yeterlidir. Atatürk’ü Türkçülüğün yolbaşçısı Nihal Atsız üzerinden vurmaya çalışarak Türkçülük düşmanlığı yapanlara bu cevap fazla bile. Nihal Atsız’ın, Ziya Gökalp’in erken yaşta 1924’te vefat etmesi üzerine Türkçülük bayrağını ondan devralarak devam ettirmiştir. Bugün 2000’li yıllarda Türkiye’de tekrar güçlenen ve yakın zamanda Türkiye’yi tekrar idare altına alacak olan Türkçülük’e karşı çıkanlar Atatürk’ün bize verdiği emri yerine getireceğiz! ‘‘Türk ve Türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz!’’[6]

 

DİPNOTLAR

[1] Atsız, H. Nihal, ‘‘Orkun’’, sayı 1, Şubat 1962.

[2] Atsız, ‘‘Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferleri’’ sy. 99-100.

[3] Atsız, ‘‘Atsız Mecmua sayı 1’’, sy.1.

[4] Atsız, ‘‘Çanakkale’ye Yürüyüş’’, sy.22.

[5] Atsız, ‘‘Ötüken’’ 6. sayı, 31 Mayıs 1968.

[6] Atatürk, Mustafa Kemal, Yanık Yurt Gazetesi İzmir, 28 Nisan 1341(1925) Tarih, Sayı:96, s.2, sütun :4-5.

 

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*

Türk Siyaseti'den Sonuncu

Talat Paşa

Şark Meselesi ve Ermeniler

Ermeni Tehciri meselesi, bağlamından koparılmış ve bugünün gözü ile yorumlanmıştır. Osmanlı’nın içinde
Çık Yukarı